Envía SUETHAPIPOPD víveres a damnificados de Tabasco